Εξεταστικά Δοκίμια

Συνοδευτικές Παρουσιάσεις - Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Αξιολόγηση Εξεταστικού Δοκιμίου 20/12/2013

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α', Β' , Γ' Γυμνασίου
Οδηγίες δόμησης δοκιμίου τελικών εξετάσεων 10/05/2017
Α' Γυμνασίου
Δειγματικό Εξεταστικό δοκίμιο Τετραμήνου 02/07/2018
Ενδεικτικό Δοκίμιο Αξιολόγησης Τετραμήνου στη Νέα Ελληνική Γλώσσα 24/04/2017
Β' Γυμνασίου
Ενδεικτικό Δοκίμιο Αξιολόγησης Τετραμήνου στη Νέα Ελληνική Γλώσσα 24/04/2017
Γ' Γυμνασίου
Ενδεικτικό Δοκίμιο Αξιολόγησης Τετραμήνου στη Νέα Ελληνική Γλώσσα 24/04/2017

Συνοδευτικές Παρουσιάσεις - Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Για την Αξιολόγηση στα Ελληνικά 20/12/2013
"Θεματοθέτηση - Διόρθωση των δοκιμίων των Νέων Ελληνικών" - Μαίρη Κουτσελλίνη 15/12/2011

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Κεντρικών Εξετάσεων τετραμήνων Νέων Ελληνικών 10/10/2019
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο τετραμήνων Νέας Ελληνικής Γλώσσας 10/10/2019
Οδηγίες δόμησης εξεταστικού δοκιμίου τετραμήνων Νέας Ελληνικής Γλώσσας 30/09/2019
Β' Λυκείου
Οδηγίες Δόμησης Εξεταστικού Δοκιμίου Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων 06/10/2021
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Κεντρικών Εξετάσεων τετραμήνων Νέων Ελληνικών 02/10/2020
Δειγματικό Εξεταστικό δοκίμιο Τετραμήνου 02/07/2018
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο 27/11/2017
Γ' Λυκείου
Οδηγίες Δόμησης Εξεταστικού Δοκιμίου Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων 06/10/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων 06/10/2021
Δειγματικό εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες 07/11/2017
Οδηγίες για το τελικό εξεταστικό δοκίμιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ' Λυκείου (Οδηγός Σπουδών - Παγκύπριες) 30/10/2017