Διδακτικό Υλικό

Γενικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Η Κατεχόμενη γη μας 14/01/2021

Α' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Νεοελληνική Γλώσσα - Τετράδιο Εργασιών Α΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, Βιβλίο εκπαιδευτικού, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017
Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Σ. Χατζησαββίδης - Α. Χατζησαββίδου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017

Β' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Νεοελληνική Γλώσσα - Τετράδιο Εργασιών Β΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, Βιβλίο εκπαιδευτικού, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 11/05/2017
Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Σ. Χατζησαββίδης - Α. Χατζησαββίδου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017

Γ' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Νεοελληνική Γλώσσα - Τετράδιο Εργασιών Γ΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Νεοελληνική Γλώσσα Γ ΄ Γυμνασίου, Βιβλίο εκπαιδευτικού, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017
Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, ΥΑΠ 02/05/2017
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017
Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Σ. Χατζησαββίδης - Α. Χατζησαββίδου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017

Α' Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Α΄ τεύχος, αναθεωρημένη έκδοση, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Α΄ τεύχος, Βιβλίο καθηγητή, αναθεωρημένη έκδοση, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017
Γλωσσικές Ασκήσεις, Γενικό Λύκειο, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Έκφραση Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, Θεματικοί Κύκλοι, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017

B' Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Β΄ τεύχος, αναθεωρημένη έκδοση, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Β΄ τεύχος, αναθεωρημένη έκδοση, Βιβλίο καθηγητή, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017
Γλωσσικές Ασκήσεις, Γενικό Λύκειο, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Έκφραση Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, Θεματικοί Κύκλοι, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Πολιτική Αγωγή Β΄ Λυκείου, ΥΑΠ 02/05/2017
Δοκίμια Β' και Γ' Λυκείου 02/05/2017

Γ' Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Γ΄ Τεύχος, αναθεωρημένη έκδοση, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Γ΄ Τεύχος, αναθεωρημένη έκδοση, Βιβλίο καθηγητή, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017
Γλωσσικές Ασκήσεις, Γενικό Λύκειο, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Έκφραση Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, Θεματικοί Κύκλοι, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Πολιτική Αγωγή Β΄ Λυκείου, ΥΑΠ 02/05/2017
Δοκίμια Β' και Γ' Λυκείου 02/05/2017