Διδακτικό Υλικό

Γενικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Η Κατεχόμενη γη μας 14/01/2021

Α' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Νεοελληνική Γλώσσα - Τετράδιο Εργασιών Α' Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου, Βιβλίο εκπαιδευτικού, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017
Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου, Σ. Χατζησαββίδης - Α. Χατζησαββίδου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Ενότητα: Μεγαλώνοντας Δημιουργούμε… Δημιουργώντας Μεγαλώνουμε 14/03/2024

Β' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Νεοελληνική Γλώσσα - Τετράδιο Εργασιών Β' Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου, Βιβλίο εκπαιδευτικού, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 11/05/2017
Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου, Σ. Χατζησαββίδης - Α. Χατζησαββίδου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017

Γ' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Νεοελληνική Γλώσσα - Τετράδιο Εργασιών Γ' Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Νεοελληνική Γλώσσα Γ ' Γυμνασίου, Βιβλίο εκπαιδευτικού, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017
Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου, ΥΑΠ 02/05/2017
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017
Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου, Σ. Χατζησαββίδης - Α. Χατζησαββίδου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017

Α' Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Α' τεύχος, αναθεωρημένη έκδοση, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Α' τεύχος, Βιβλίο καθηγητή, αναθεωρημένη έκδοση, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017
Γλωσσικές Ασκήσεις, Γενικό Λύκειο, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Έκφραση Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, Θεματικοί Κύκλοι, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017

B' Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Β' τεύχος, αναθεωρημένη έκδοση, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Β' τεύχος, αναθεωρημένη έκδοση, Βιβλίο καθηγητή, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017
Γλωσσικές Ασκήσεις, Γενικό Λύκειο, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Έκφραση Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, Θεματικοί Κύκλοι, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Πολιτική Αγωγή Β' Λυκείου, ΥΑΠ 02/05/2017
Δοκίμια Β' και Γ' Λυκείου 02/05/2017

Γ' Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Γ' Τεύχος, αναθεωρημένη έκδοση, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Έκφραση Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Γ' Τεύχος, αναθεωρημένη έκδοση, Βιβλίο καθηγητή, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 08/05/2017
Γλωσσικές Ασκήσεις, Γενικό Λύκειο, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Έκφραση Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, Θεματικοί Κύκλοι, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 02/05/2017
Πολιτική Αγωγή Β' Λυκείου, ΥΑΠ 02/05/2017
Δοκίμια Β' και Γ' Λυκείου 02/05/2017