Νέα Ελληνική Γλώσσα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Ο αναθεωρημένος ιστότοπος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας φιλοδοξεί να γίνει τόπος συνάντησης ιδεών, ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωσης και υποστήριξης των φιλολόγων στο διδακτικό τους έργο.

«Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική.
τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου...
Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου…»
(Οδυσσέας Ελύτης, «Ἄξιόν Ἐστί»)

Η Ελληνική γλώσσα, μία από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου, ένα παγκόσμιο κληροδότημα για την ανθρωπότητα, μας καλεί στο αέναο ταξίδι της γλωσσογνωσίας!

Το νέο αναδομημένο αναλυτικό πρόγραμμα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας οργανώθηκε με έμφαση στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα (Δείκτες Επιτυχίας) και τα αντίστοιχα διδακτέα (Δείκτες Επάρκειας). Οι Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας αποτελούν τα εργαλεία, που κατευθύνουν τον προγραμματισμό της διδασκαλίας, διευκολύνουν τις διαδικασίες διάγνωσης αναγκών και κατ’ επέκταση, τη διαφοροποίησή της.

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο είναι η κατανόηση, η κατάκτηση και η άριστη χρήση της στον προφορικό και γραπτό Λόγο. Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στην απόκτηση των δεξιοτήτων της Κατανόησης και της Παραγωγής τόσο προφορικών, όσο και γραπτών κειμένων σε ποικίλα Κειμενικά Είδη με ενσωματωμένη Αφήγηση, Περιγραφή, Επιχειρηματολογία και Οδηγίες. Επιπρόσθετα, στο Γυμνάσιο η διδασκαλία εστιάζει και στα μορφοσυντακτικά φαινόμενα, τα οποία αποτελούν λειτουργικό συστατικό του εκάστοτε Κειμενικού Τύπου.

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος, οι μαθητές/τριες καλούνται να αναπτύξουν εγγράμματες ταυτότητες, να (ανα)γνωρίζουν το γλωσσικό σύστημα, να κατακτήσουν στρατηγικές, δεξιότητες, στάσεις, αξίες, για να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά, αλλά και να τοποθετούνται κριτικά. Παράλληλα, επιδιώκεται να αντιληφθούν τη διαχρονία της Ελληνικής Γλώσσας και τη σημασία της, ως φορέα πολιτισμού και αξιών. Εν κατακλείδι, οι μαθητές /τριες καλούνται να συνειδητοποιήσουν τον σημαντικό τους ρόλο όχι μόνο ως ενεργών πολιτών μιας δημοκρατικής χώρας, στην οποία συμμετέχουν υπεύθυνα και ισότιμα, αλλά συνάμα και ως ευαισθητοποιημένων πολιτών μιας κοινωνίας, που καλείται να αντιμετωπίσει ποικίλα ζητήματα.