• Οικοσελίδα
  • Επιμόρφωση
  • Προαιρετικά Σεμινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Προαιρετικά Σεμινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Σχολική Χρονιά 2017-2018

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νεοελληνική Γλωσσογνωσία: πυξίδα στις σύγχρονες διδακτικές προκλήσεις
Η διδασκαλία της Επιχειρηματολογίας στον προφορικό και στον γραπτό λόγο 02/07/2018
PISA 10/07/2018
Ενσωμάτωση της διδασκαλίας των ΔΕ-ΔE στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 19/01/2018
Πολυτροπικά κείμενα 19/01/2018
Διαφοροποιημένη διδασκαλία 19/01/2018

Σχολική Χρονιά 2016-2017

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Στρατηγικές εμπλουτισμού Λεξιλογίου - ΛΕY 04/05/2017
Στρατηγικές εμπλουτισμού Λεξιλογίου - ΛΕΜ 04/05/2017
Πώς προσεγγίζουμε Γλωσσικά τον δοκιμιακό Λόγο; 04/05/2017
Στρατηγικές κατανόησης Γραπτού Λόγου 04/05/2017
Πώς ερωτούμε τα πολυτροπικά κείμενα; 04/05/2017

Σχολική Χρονιά 2015-2016

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δείκτες Επιτυχίας - Δείκτες Επάρκειας και αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Στρατηγικές καλλιέργειας Γλωσσικών δεξιοτήτων στον Προφορικό Λόγο 02/05/2017
Στρατηγικές καλλιέργειας Γλωσσικών δεξιοτήτων στον Γραπτό Λόγο 02/05/2017
Διαφοροποιημένη διδασκαλία 02/05/2017

Σχολική Χρονιά 2014-2015

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Φιλολόγων - Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Διαφοροποίηση διδασκαλίας στο γραμματικό/συντακτικό φαινόμενο 11/02/2015
Φύλλο Εργασίας - Περιγραφή αντικειμένου 11/02/2015
Φύλλο Εργασίας - Φροντίζω για τη διατροφή και την υγεία μου 11/02/2015
Φύλλο Εργασίας - A' τάξη - Ενότητα 6 11/02/2015
Προτάσεις για διαφοροποιημένη διδασκαλία σε συγκεκριμένα μορφοσυντακτικά φαινόμενα 27/11/2014