Προγραμματισμοί

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου 20/09/2021
Β' Γυμνασίου 20/09/2021
Γ' Γυμνασίου 20/09/2021
Συνοπτικός Πίνακας διδακτέων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίου 03/09/2019

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Λυκείου (ανά τετράμηνο) 20/09/2021
Β' Λυκείου (ανά τετράμηνο) 20/09/2021
Γ' Λυκείου 20/09/2021
Συνοπτικός Πίνακας διδακτέων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Λυκείου 14/12/2020

Εσπερινά Σχολεία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προπαρασκευαστική τάξη (1ο έτος) Γυμνασίου (Εσπερινού) 30/09/2020
Β΄Γυμνασίου (Εσπερινού) 30/09/2020
Γ΄ Γυμνασίου (Εσπερινού) 30/09/2020
Α΄ Λυκείου (Εσπερινού) 30/09/2020
Β΄Λυκείου (Εσπερινού) 30/09/2020
Γ ΄Λυκείου (Εσπερινού) 30/09/2020