Σεμινάρια Επιθεωρητών

Σχολική Χρονιά 2023-2024

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Επιθεωρητών - Σεπτέμβριος 2023
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2023 - Νέα Ελληνική Γλώσσα - Γυμνάσιο 22/09/2023
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2023 - Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λύκειο 22/09/2023
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2023 - Αξιολόγηση μαθητή 22/09/2023

Σχολική Χρονιά 2022-2023

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Επιθεωρητών - Φεβρουάριος 2023
Σεμινάρια ΕΜΕ Φεβρουαρίου 2023 - Νέα Ελληνική Γλώσσα - Γυμνάσιο 22/09/2023
Σεμινάρια ΕΜΕ Φεβρουαρίου 2023 - Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λυκείου 22/09/2023

Σχολική Χρονιά 2020-2021

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Επιθεωρητών - Σεπτέμβριος 2020
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2020 - Νέα Ελληνική Γλώσσα - Γυμνάσιο 02/09/2020
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2020 - Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λύκειο 02/09/2020
Ψηφιακά εργαλεία για τα Φιλολογικά Μαθήματα 07/09/2020

Σχολική Χρονιά 2019-2020

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Επιθεωρητών - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020
Σεμινάρια ΕΜΕ Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020 – Νέα Ελληνική Γλώσσα - Γυμνάσιο 30/03/2020
Σεμινάρια ΕΜΕ Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020 – Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λύκειο 30/03/2020
Σεμινάρια Επιθεωρητών - Σεπτέμβριος 2019
Ανατροφοδότηση Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 - Νέα Ελληνικά 13/09/2019
Ενημέρωση για τα διαγνωστικά δοκίμια 2019 - Νέα Ελληνικά 13/09/2019
Σύνταξη και διόρθωση εξεταστικών δοκιμίων στο μάθημα της Νέας Ελληνικής 13/09/2019

Σχολική Χρονιά 2018-2019

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Επιθεωρητών - Σεπτέμβριος 2018
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2018 - Νέα Ελληνικά - Γυμνάσιο 29/10/2018
Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2018 - Νέα Ελληνικά - Λύκειο 29/10/2018

Σχολική Χρονιά 2017-2018

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάριο Επιθεωρητών - Μάρτιος 2018
Σεμινάριο προς τους/τις Συντονιστές/τριες των Φιλολογικών Μαθημάτων 
Αυθεντική Αξιολόγηση στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 02/07/2018
Εργαστήριο - Γυμνάσιο 02/07/2018
Πίνακας αυτοαξιολόγησης - Γυμνάσιο 02/07/2018
Εργαστήριο - Λύκειο 02/07/2018
Πίνακας αυτοαξιολόγησης - Λύκειο 02/07/2018
Σεμινάρια Επιθεωρητών - Φεβρουάριος 2018
Γραπτή Αξιολόγηση στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 02/07/2018
Δειγματικό Εξεταστικό δοκίμιο Τετραμήνου Α΄ Γυμνασίου 02/07/2018
Δειγματικό Εξεταστικό δοκίμιο Τετραμήνου Β΄ Λυκείου 02/07/2018
Σεμινάρια Επιθεωρητών – Σεπτέμβριος 2017
Διαφοροποίηση διδασκαλίας - αξιολόγηση μαθητή 27/11/2017
Γ΄ Γυμνασίου - Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2017 - Κύπρος - Ελλάδα 27/11/2017
Α΄ Λυκείου - Σεμινάρια ΕΜΕ Σεπτεμβρίου 2017 - Αθλητισμός 27/11/2017

Σχολική Χρονιά 2016-2017

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Επιθεωρητών – Ιούνιος 2017
Ενημέρωση Φιλολόγων για τη ΝΕΓ Γ΄ Λυκείου 17/06/2017
Σεμινάρια Επιθεωρητών – Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017
Σεμινάρια Επιθεωρητών - Φεβρουάριος 2017 17/05/2017
Σεμινάρια Επιθεωρητών - Σεπτέμβριος 2016
Δείκτες Επιτυχίας - Δείκτες Επάρκειας Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη Ν. Ε. Γλώσσα 10/10/2016
Κείμενο: Τέσσερα επιτυχημένα ελληνικά brands ρούχων, εμπνευσμένα από την ελληνική παράδοση 10/10/2016
Κείμενο: Ρούχα εμπνευσμένα από τα λευκαρίτικα και την κυπριακή παράδοση 10/10/2016
Κείμενα - Α' Γυμνασίου - Τέχνη - Κινηματογράφος 10/10/2016
Σενάριο Διδασκαλίας για την Α΄ Λυκείου (Κειμενικός Τύπος: Περιγραφή) 10/10/2016
Σενάριο διδασκαλίας βάσει Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας Περιγραφή - A' Λυκείου 10/10/2016

Σχολική Χρονιά 2015-2016

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Eπιθεωρητών – Ιούνιος 2016
Ενημέρωση Φιλολόγων Λυκείων για τους Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας 10/05/2017
Σεμινάρια Επιθεωρητών – Δεκέμβριος 2015
Σεμινάριο προς τους/τις Συντονιστές/τριες των Φιλολογικών Μαθημάτων
Κείμενο - Επιμόρφωση Σ.Β.Δ. Φιλολογικών Μαθημάτων Γυμνασίων
10/05/2017

Σχολική Χρονιά 2014-2015

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Επιθεωρητών – Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015
Διδασκαλία δοκιμίου Γ' Λυκείου με προτεινόμενες δραστηριότητες Δοκίμια προς επεξεργασία 23/03/2012

Σχολική Χρονιά 2011-2012

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Επιθεωρητών – Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012
Μια διδακτική προσέγγιση: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του 23/03/2012