Πλαίσια Μάθησης

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Νέα Ελληνικά / Νέα Ελληνική Γλώσσα - Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2021
Β' Λυκείου
Νέα Ελληνικά / Νέα Ελληνική Γλώσσα - Εξεταζόμενο Μάθημα   29/09/2021
Γ' Λυκείου
Νέα Ελληνικά / Νέα Ελληνική Γλώσσα - Εξεταζόμενο Μάθημα   04/10/2021