Πλαίσια Μάθησης

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Νέα Ελληνικά / Νέα Ελληνική Γλώσσα - Εξεταζόμενο Μάθημα 07/02/2022
Β' Λυκείου
Νέα Ελληνικά / Νέα Ελληνική Γλώσσα - Εξεταζόμενο Μάθημα 07/02/2022
Γ' Λυκείου
Νέα Ελληνικά / Νέα Ελληνική Γλώσσα - Εξεταζόμενο Μάθημα 22/02/2022