Πλαίσια Μάθησης

Θέμα Α΄Τετράμηνο Β' Τετράμηνο Ημερομηνία
A΄Λυκείου
Νέα Ελληνικά / Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα  19/01/2021
Νέα Ελληνικά / Νέα Ελληνική Γλώσσα - Εξεταζόμενο Μάθημα   19/01/2021
B΄Λυκείου
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Νέα Ελληνικά/Νέα Ελληνική Γλώσσα - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021