Πλαίσια Μάθησης

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α΄Λυκείου
Νέα Ελληνικά / Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2021
Νέα Ελληνικά / Νέα Ελληνική Γλώσσα - Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2021
Β΄Λυκείου
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2021
Νέα Ελληνικά/Νέα Ελληνική Γλώσσα - Εξεταζόμενο Μάθημα   20/09/2021
Γ΄Λυκείου
Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία - Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2021
Νέα Ελληνικά/Νέα Ελληνική Γλώσσα - Εξεταζόμενο Μάθημα   20/09/2021