Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νέα Ελληνική Γλώσσα - A' Τάξη 31/03/2020
Νέα Ελληνική Γλώσσα - B' Τάξη 31/03/2020
Νέα Ελληνική Γλώσσα - Γ' Τάξη 31/03/2020

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νέα Ελληνική Γλώσσα - A' Τάξη 23/03/2020
Νέα Ελληνική Γλώσσα - B' Τάξη 23/03/2020
Νέα Ελληνική Γλώσσα - Γ' Τάξη 23/03/2020